Zostań zdobywcą 4 wież!

mina Ochotnica Dolna zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Zdobądź 4 wieże”, która ma na celu popularyzowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zachęcania do wędrowania po Gorcach i Beskidzie Sądeckim oraz promowanie Gminy Ochotnica Dolna.

W Gminie Ochotnica Dolna znajdują się cztery wieże usytuowane na następujących szczytach: w Beskidzie Sądeckim – Koziarz (Tylmanowa), w Gorcach: Gorc i Lubań (Ochotnica Dolna) oraz Magurki (Ochotnica Górna), które powstały w 2016 r. w ramach projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”. Szczegóły tutaj: http://www.ochotnica.pl/pl/544/0/enklawa-aktywnego-wypoczynku.html

Akcja „Zdobądź 4 wieże” polega na odwiedzeniu wszystkich wież i zebraniu pieczątek.

Na wieżach zostały zamontowane skrzynki z pieczątkami oraz informacje o akcji. Skrzynki zostały umieszczone na najwyższej platformie wieży w widocznym miejscu.

            Grafika znajdująca się na pieczątkach to zarys wieży, z informacją o nazwie szczytu i jego wysokości w m. n. p . m. Została ona zaprojektowana przez Paulinę Królczyk z Ochotnicy Górnej. Pieczątki są zielone i nawiązują do kampanii ekologicznej prowadzonej przez Gminę Ochotnica Dolna przebiegającej pod hasłem „Eko Ochotnica & Tylmanowa. W rytmie natury!”

Z kolei skrzynki, w których umieszczone są pieczątki wykonał twórca ludowy Jan Polak z Ochotnicy Dolnej. Skrzynki mają formę tradycyjnych ochotnickich solniczek wykonanych z drewna. Zostały wyrzeźbione na nich regionalne wzory m. in. rozety, które symbolizują szczęście i dostatek. Rozety były stałym elementem ozdobnym tutejszej architektury, znajdowały się m. in. w gospodarstwach domowych na sosrębach (belkach stropowych). Rozeta została także użyta do budowy marki ekologicznej Gminy Ochotnica Dolna. Stanowi mianowicie część loga ekokampanii, jest środkiem dziewięćsiła.

W skrzynkach – solniczkach zostały umieszczone pieczątki. Skrzynki posiadają wieczka, które chronią pieczątkę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

            Z uzupełnionym w pieczątki folderem należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej w celu odebrania gorczańsko – beskidzkiej odznaki „Zdobywcy 4 wież” w formie magnesu lub breloka do kluczy. Istnieje też możliwość przesłania skanu lub zdjęcia uzupełnionego w pieczątki folderu na adres mailowy zdobywca4wiez@ochotnica.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160, 34 – 452 Ochotnica Dolna.

            Szczegóły znajdują się na stronie www.ochotnica.pl

            Zapraszamy zatem do zdobywania 4 wież w Gminie Ochotnica Dolna!