Zmarł Pan Kazimierz Konopka – wieloletni Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Zmarł Pan Kazimierz Konopka – wieloletni Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Zmarł Pan Kazimierz Konopka – wieloletni Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Szanowni Mieszkańcy,

Z ogromnym smutkiem informujemy, że dzisiaj tj. 19 sierpnia w wieku 72 lat, po walce z chorobą, zmarł Pan Kazimierz Konopka wieloletni, bardzo zasłużony Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Pan Kazimierz funkcję Wójta pełnił przez 16 lat – od 1998 roku aż po 2014 r. Wykonał wiele niezwykle ważnych  inwestycji w Ochotnicy i Tylmanowej m. in. inwestycje związane z kanalizacją, które w tym czasie objęły teren niemal całej gminy, inwestycje drogowe  i mostowe – w tym m. in.  duży most w Tylmanowej, który umożliwia bezpieczną komunikację po obu stronach Dunajca, jak również budowa wież widokowych, w które miał ogromny wkład – od złożenia wniosku po wykonanie. Na osobną uwagę zasługują inwestycje poczynione za rządów Pana Kazimierza Konopki w infrastrukturę oświatową – w tym przede wszystkim budynki szkolne,  kulturalną – w tym budynki WOKów, a także remizy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pan Kazimierz był wielkim orędownikiem budowy schroniska na Lubaniu i ma swój ogromny udział w tej kadencji w zakresie przyspieszenia przygotowań do realizacji tej inwestycji.

Pan Kazimierz Konopka, zanim został wójtem, był także wspaniałym pedagogiem i nauczycielem, radnym gminnym, a w obecnej kadencji sprawował funkcję radnego  sołeckiego w Tylmanowej.

Był człowiekiem odważnym, kierującym się rozwagą w podejmowaniu trudnych decyzji, stanowczym, dążącym do celu, ale zatroskanym o dobro lokalnej społeczności. Cechowała go wyrozumiałość i życzliwość wobec innych. Zawsze uśmiechnięty i z ogromnym poczuciem humoru. W obecnej kadencji od samego początku wspierał nas swoim doświadczeniem i pomysłami, nigdy nie odmawiając pomocy.

Pan Kazimierz na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach jako dobry człowiek, społecznik, działacz, samorządowiec, wspaniały szef i przyjaciel.

Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy wyrazy współczucia. Dziękujemy za ogromny wkład w rozwój Ochotnicy i Tylmanowej oraz w rozwój samorządu. Cała Gmina Ochotnica Dolna – wszyscy mieszkańcy i pracownicy Urzędu – łączymy się z Państwem w smutku i żalu.

W związku ze śmiercią Pana Kazimierza Konopki, jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna, podjąłem decyzję o ogłoszeniu żałoby na terenie Gminy od dzisiaj, tj. 19 sierpnia do 22 sierpnia 2021 r. włącznie.

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna

Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna

Pracownicy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna i jednostek organizacyjnych Gminy