Zmagania z pięknym pisaniem – V Gminny Konkurs Kaligraficzny ,,O Złote Pióro”
Zmagania z pięknym pisaniem - V Gminny Konkurs Kaligraficzny ,,O Złote Pióro”
Zmagania z pięknym pisaniem – V Gminny Konkurs Kaligraficzny ,,O Złote Pióro”
,,Słowa ulatują pismo pozostaje”( z łac.)
We współczesnym świecie opanowanym przez komputery i inne urządzenia elektroniczne, tradycyjne pisanie odchodzi w zapomnienie, dlatego musimy zachęcać uczniów do pięknego pisania.
10 grudnia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej spotkali się reprezentanci klas drugich i trzecich ze szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna.
Zadanie uczestników polegało na kaligraficznym zapisie wiersza ,,Berek ‘’ Agnieszki Frączak. Ocenie podlegały nie tylko walory estetyczne pracy, umiejętność kształtnego, poprawnego pisania, lecz także czytelność zapisu i jego rozplanowanie.
Okazało się, że są jeszcze tacy, którzy pochylając się nad czystą kartą papieru zastanawiają się nad każdą literą, jej kształtem czy troszczą o właściwe rozplanowanie tekstu. Potrafią pięknie pisać piórem, wykorzystywać możliwości stalówki. Przy tej okazji ćwiczą umiejętność koncentracji oraz uczą się cierpliwości.
Opiekę nad konkursem od kilku lat sprawuje ZSP im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej oraz WOK Tylmanowa, będący również fundatorem nagród.
\
Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu jest corocznie Zofia Brzeźna – nauczycielka ZSP w Tylmanowej. Cel konkursu to: rozpowszechnienie umiejętności pięknego pisania, uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii oraz rozwijanie zainteresowań i talentów.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali niezwykły talent kaligraficzny. Z wielką wprawą posługiwali się piórem kaligraficznym tworząc piękny, dojrzały zapis tekstu. Wyniki tegorocznej edycji konkursu prezentują się następująco:
I miejsce – Kinga Królczyk – SP im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej
II miejsce – Anna Lasek – SP im. J. Pawła II w Ochotnicy Dolnej
III miejsce –Amelia Nowak – SP im. mjr H. Sucharskiego w Tylmanowej
Wyróżnienie: Jan Szlaga – SP im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej i Oliwia Groń – SP. im. ks. prof. J. Tischnera
Gratulujemy!