Zespół Regionalny w Tylmanowej
Na zajęciach Zespołu Regionalnego poznaliśmy już kilka kroków, które wciąż doskonalimy.
Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 14:30.