Zapraszamy na promocję publikacji historycznych – online
Zapraszamy na promocję publikacji historycznych – online

Zapraszamy do udziału w  transmitowanej na żywo w dniu 2 maja br., o godz. 18.00 promocji publikacji „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci.” autorstwa dr Dawida Golika i Wojciecha Muleta oraz „Ocalić od zapomnienia. Groby wojenne w Ochotnicy i Tylmanowej” dr Dawida Golika, przy współpracy Krzysztofa Buczka i Wojciecha Muleta.

Są to publikacje historyczne wydane pod koniec ubiegłego roku przez Gminę Ochotnica Dolna. Wydanie publikacji było możliwe dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2020” oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.

Transmisja będzie prowadzona na Facebooku, na profilu – Gmina Ochotnica Dolna. W transmisji udział wezmą autorzy publikacji tj. dr Dawid Golik i Wojciech Mulet.

W trakcie transmisji będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Szczegóły dotyczące publikacji można znaleźć na stronie gminnej w linkach:

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5454/ochotnica-i-tylmanowa-miejsca-pamieci.html

http://www.ochotnica.pl/pl/211/5469/ocalic-od-zapomnienia-groby-wojenne-w-ochotnicy-i-tylmanowej.html

Jednocześnie informujemy, że po 2. maja publikacje zostaną rozdystrybuowane wśród mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej oraz osób zainteresowanych historią naszej Małej Ojczyzny.

Zapraszam serdecznie do obejrzenia transmisji.