Zajęcia Zespołu Regionalnego w każdy piątek

Zapraszamy na próby Zespołu Regionalnego, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 16:30.

Uczymy się tańca, śpiewu, a przy tym gwary i zabaw.

Przyjdź! By rozwijać góralskie dziedzictwo i przodkową tradycję.