Wystawy tematyczne w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej
Wystawy tematyczne w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej

W Wiejskim Ośrodku Kultury prezentowane są trzy wystawy. Pierwsza z nich „Karol Wojtyła. Narodziny” jest już być może niektórym znana. Została przygotowana przez warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II w ubiegłym roku. Była prezentowana w Gminie Ochotnica Dolna w związku z setną rocznicą urodzin Papieża Polaka.

Kolejna wystawa „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci” prezentuje ważne historyczne miejsca we wszystkich trzech miejscowościach. Jest formą upowszechniania wiedzy o miejscach pamięci i ofiarach walk o wolność. Zawiera zdjęcia archiwalne, ale także współczesne. Opisy zostały zaczerpnięte z publikacji „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci” Dawida Golika i Wojciecha Muleta. Na tytułowej planszy zamieszczony został wiersz lokalnej poetki Stanisławy Gołdyn pt. „Hołd partyzantom”.

Ostatnia wystawa „Ocalić od zapomnienia” poświęcona jest grobom i mogiłom ofiar działań wojennych na terenie Ochotnicy i Tylmanowej. Burzliwe i krwawe dzieje Gminy Ochotnica Dolna pozostawiły po sobie dziesiątki mogił wojennych na cmentarzach, polanach i w górach. Wśród nich są mogiły pojedyncze i zbiorowe. Wystawa składa się ze zdjęć archiwalnych i współczesnych, ale także wzbogacona została rysunkami autorstwa Macieja Kuchty, które przedstawiają aktualne mogiły znajdujące się na cmentarzach parafialnych. Treść widniejąca na poszczególnych tablicach została zaczerpnięta z publikacji „Ocalić od zapomnienia” Dawida Golika. Wiersze, które znajdują się na planszach są autorstwa lokalnej poetki Stanisławy Gołdyn.

Wystawy „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci” i „Ocalić od zapomnienia” zostały opracowane przez Gminę Ochotnica Dolna dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.