W dworku rodziny Berskich w Tylmanowej odsłonięto oryginalne malowane motywy
W dworku rodziny Berskich w Tylmanowej odsłonięto oryginalne malowane motywy

W związku z realizowanym przez Gminę Ochotnica Dolna zadaniem dotyczącym restauracji i modernizacji zabytkowego dworu w Tylmanowej oraz rewitalizacji parku, pod koniec kwietnia (28.04.) odbyło się kolejne spotkanie z Panem Pawłem Dziubanem – Kierownikiem Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Konserwator, po wykonaniu pierwszej stratygrafii w styczniu br., zlecił wykonanie pogłębionych badań stratygraficznych w dworku rodziny Berskich. Badania stratygraficzne przeprowadzone w styczniu br.  pozwoliły na stwierdzenie, że pod warstwami farb znajdują się malowidła, które są cennym materiałem koniecznym do zachowania podczas remontu.

W wyniku pogłębionych badań stratygraficznych, przeprowadzonych pod koniec kwietnia, w dworku Berskich zostały odsłonięte oryginalne malowane motywy, umożliwiające wykonanie projektu, a następnie rekonstrukcji tych malowideł.

W spotkaniu z Konserwatorem uczestniczyli Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Małgorzata Piątek Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Projektami, Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa, Radomir Pałka Konserwator Dzieł Sztuki oraz Rafał Czyrnek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Projekt „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Czerwonym Klasztorem.