„Przodków zwyczaje” – konkurs dla uczniów z Gminy Ochotnica Dolna

 

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej zaprasza uczniów klas od IV do VIII z wszystkich szkół podstawowych z Gminy Ochotnica Dolna do wzięcia udziału w Konkursie „Przodków zwyczaje”. Konkurs został ogłoszony 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka.

Konkurs składa się z dwóch kategorii: literackiej i malarskiej oraz będzie rozstrzygany z podziałem na klasy IV – VI i VII – VIII. Jego tematem przewodnim są przodków zwyczaje, czyli dawna kultura, obrzędy i tradycje kultywowane przez mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej. Celem Konkursu jest przypomnienie, przedstawienie i promocja dawnych tradycji widzianych oczami młodych artystów.

Prace literackie i malarskie należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, os. Kozielce 297, 34-451 Tylmanowa, do dnia 19 czerwca – liczy się data stempla pocztowego. 

Trzeba pamiętać, że warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie pracy literackiej wraz z podpisem:  imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, do której uczęszcza autor, numer telefonu, pisemne oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu literackiego i wystawą pokonkursową (podpisane przez rodzica lub opiekuna). Prace bez powyższych informacji nie będą brały udziału w Konkursie.

Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (m. in. tablety, czytniki e-booków, smartwatche). Dodatkowo prace laureatów I miejsc w obu kategoriach zostaną opublikowane w kalendarzu książkowym na 2021 r. Wszystkie zaś zgłoszone do Konkursu prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Jesiennego Etno Festiwalu „My górale”.

Szczegółowe informacje zawarte są na plakacie oraz w regulaminie zamieszczonym poniżej  (a także dostępnym w siedzibie WOK Tylmanowa).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu EtnoPolska 2020.

 

Regulamin konkursu literackiego

Regulamin konkursu malarskiego