Ochotnica i Tylmanowa w rytmie natury

Od ubiegłego roku trwały prace związane z budową marki ekologicznej Gminy Ochotnica Dolna. Działania były prowadzone w ramach dofinansowania na przeprowadzenie „Kampanii ekologicznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku wielu działań opracowana została grafika oraz hasło promujące Ochotnicę i Tylmanową z wykorzystaniem ich ekologicznych atutów. Celem kampanii promocyjnej jest ukazanie ekologicznej strony krajobrazu Gorców, wyeksponowanie ich piękna i skoncentrowanie się na niepowtarzalnej naturze, o którą warto i trzeba dbać.

Marka ekologiczna Gminy składa się z grafiki przedstawiającej dziewięćsiła – roślinę, która występuje w Gorcach. Dziewięćsił to stara góralska nazwa, która, według tradycji, ma wielką moc i daje człowiekowi 9 sił: zdrowie, moc, rozum, odwagę, uczciwość, wierność, pracowitość, sumienność, ofiarność. Uważany jest przez wielu za symbol bardzo silnej więzi człowieka z niebem i ziemią. W logotypie opracowanym dla Gminy Ochotnica Dolna środek dziewięćsiła stanowi rozeta – dawny solarny symbol dobrobytu i szczęścia, który był rzeźbiony na sosrębach (belkach stropowych) domów, aby chronić jego mieszkańców przed złymi mocami. Logotyp ma zielony kolor – odcień zieleni nie jest przypadkowy – nawiązuje do unijnego loga produktów ekologicznych.

Natomiast hasło: Eko Ochotnica & Tylmanowa. W rytmie natury! promuje region w kontekście unikatowego krajobrazu, bliskości natury, sielskości i slow life, czyli życia w zwolnionym tempie, z dala od codziennej bieganiny i pędu.

Zarówno grafika jak i hasło nawiązują do specyfiki regionu, jego tradycji  i kultury oraz budzą pozytywne skojarzenia z naturą i przyrodą. Powstała marka ekologiczna to prosty, ale wymowny wzór, ponieważ ma na celu pozostać w pamięci mieszkańców i odwiedzających Gminę turystów, którzy będą ją utożsamiać z tym co w Gminie najbardziej wartościowe – ze spokojem, pięknym krajobrazem i relaksem.

Grafika i hasło będą wykorzystywane w promowaniu Gminy Ochotnica Dolna (np. będą umieszczane na materiałach promocyjnych).

W ramach kampanii ekologicznej oprócz grafiki i hasła powstanie także ekotorba (torba wielokrotnego użytku) oraz materiały zdjęciowe i filmowe (trzy eko – spoty po 15 sekund, eko – film 30 sekundowy), które wkrótce zaprezentujemy.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.