Premiera filmu „EKO Ochotnica i Tylmanowa. W rytmie natury!”

25 lipca ma miejsce premiera filmu „EKO Ochotnica i Tylmanowa. W rytmie natury!”. Jest on pierwszym z serii kilku materiałów przygotowanych w ramach budowy marki ekologicznej Gminy Ochotnica Dolna.

Działania były prowadzone w ramach dofinansowania na przeprowadzenie „Kampanii ekologicznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Hasło: „Eko Ochotnica & Tylmanowa. W rytmie natury!” promuje region w kontekście unikatowego krajobrazu, bliskości natury, sielskości i slow life, czyli życia w zwolnionym tempie, z dala od codziennej bieganiny i pędu.

W ramach kampanii ekologicznej oprócz prezentowanego materiału filmowego powstanie także ekotorba (torba wielokrotnego użytku) oraz materiały zdjęciowe i 30-sekundowe spoty wideo. W czwartek, 23 lipca oficjalnie zaprezentowany został logotyp kapanii.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.