Tylmanowianie podziękowali proboszczowi za 30 lat duszpasterskiej posługi w parafii
Tylmanowianie podziękowali proboszczowi za 30 lat duszpasterskiej posługi w parafii

30 lat to szmat czasu. Tylmanowianie przez te lata mocno zżyli się ze swoim proboszczem. Jednak dla parafian nadszedł czas zmian, a dla księdza proboszcza czas zasłużonego odpoczynku na emeryturze.

Wczoraj (8 sierpnia) mieszkańcy Tylmanowej podziękowali proboszczowi ks. Markowi Mroczkowi za 30 lat posługi duszpasterskiej w parafii. Nie zabrakło ciepłych słów i wzruszeń.

O godz. 11.00 odbyła się uroczysta msza św. dziękczynno – błagalna w intencji ks. Marka, której przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. W mszy św. uczestniczyli także: ks. Jan Wnęk, ks. Krzysztof Czermak, ks. Stanisław Kowalik, ks. Piotr Adamczyk, ks. Henryk Homoncik, księża rodacy: ks. Czesław Noworolnik, ks. Robert Duda, ks. Krzysztof Konopka, ks. Marcin Mastalski, a także księża katecheci – ks. Roman Hopej, ks. Piotr Madej.

Biskup podczas homilii wspomniał o działaniach ks. Marka na rzecz rozbudowy parafii,  podziękował za jego gospodarność i dbanie o rozwój duchowy parafian. Podkreślił, że dzięki powiedzianemu kiedyś Bogu TAK, Tylmanowa otrzymała, na 30 lat, znakomitego kapłana i gospodarza dbającego zarówno o rozwój materialny jak i duchowy.

Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła schola parafialna prowadzona przez siostrę Joannę i chór Misericordia pod przewodnictwem siostry Loretty – albertynek.

W mszy św. licznie uczestniczyli parafianie, którzy nie kryli wzruszenia i łez. Obecny był także Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Maciejem Mikołajczykiem Przewodniczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Po mszy św. przyszedł czas podziękowań. Przed ołtarzem ustawiły się delegacje reprezentujące różne organizacje działające w parafii: Związek Podhalan, Ochotnicza Straż Pożarna, klub sportowy Mikołaj, chór parafialny Misericordia, siostry albertynki, kolędnicy misyjni, grupa maryjna, schola, lektorzy i ministranci, rodziny. W imieniu parafian Tylmanowej księdzu proboszczowi podziękował Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa, zaś w imieniu samorządu – Gminy Ochotnica Dolna – Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy oraz Tadeusz Królczyk Wójt Gminy.

Pan Jan Piszczek odczytał wiersz autorstwa Stanisławy Gołdyn – poetki z Ochotnicy Dolnej – w którym, w skrócie, ale jednocześnie z najważniejszymi detalami, zostały przedstawione dokonania i osoba ks. proboszcza tj. jego charakter: gospodarność, skromność i otwartość na wszystkie ludzkie sprawy.

Parafianie wręczyli ks. Markowi 30 róż symbolizujące 30 lat pracy w tylmanowskiej parafii. Został także przekazany pamiątkowy album, który powstał specjalnie z okazji przejścia ks. proboszcza na emeryturę. Stanowi on podsumowanie trzech dekad pracy ks. Marka w Tylmanowej – począwszy od budowy kościoła, po inne inwestycje i codzienną pracę oraz służbę w parafii – wśród ludzi i dla ludzi. Do albumu został dołączony folder z wierszami Stanisławy Noworolnik – mieszkanki Tylmanowej. Podczas, gdy delegacje dziękowały księdzu proboszczowi za jego lata posługi, z chóru rozbrzmiała ulubiona pieśń ks. Marka: „Królowej swej”. Był to bardzo wzruszający moment dla wszystkich – nie obyło się bez łez.

Następnie, w imieniu księży z dekanatu Krościenko nad Dunajcem, głos zabrał ks. Henryk Homoncik – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Krościenku, dziękując za lata owocnej współpracy. Z kolei w imieniu księży rodaków z Tylmanowej wystąpił ks. Czesław Noworolnik – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Łącku. Wspomniał on o swoim pierwszym spotkaniu z ks. Markiem, podziękował także za przyjaźń, pomoc i troskę, którymi otaczał i otacza wszystkich powołanych z Tylmanowej.

Na koniec głos zabrał ks. Marek – podziękował biskupowi za serdeczną przyjaźń i wsparcie. Wspomniał także swój pierwszy przyjazd do Tylmanowej kiedy już objął posługę proboszczowską. Zapamiętał mały, skromny kościół pw. św. Mikołaja, ale też obok, na placu, zobaczył stos cegieł – wiedział, że parafia przymierza się do budowy kościoła. I tak się zaczęło… Ks. Marek podziękował parafianom za to, że zawsze go słuchali i zawsze byli gotowi i chętni do pracy, której nie brakowało. Podziękował także wszystkim organizacjom za owocną współpracę, siostrom albertynkom za ofiarną służbę w kościele, ks. Romanowi i ks. Piotrowi, którzy w ostatnim czasie szczególnie pomagali w parafii.

Po zakończonej mszy św. delegacja złożona z parafian udała się jeszcze na plebanię, aby tam przekazać ks. Markowi rower elektryczny i kolarz złożony z 1000 zdjęć. Kolarz otrzymał również biskup Leszek Leszkiewicz wraz z drobnym regionalnym upominkiem i albumem. Parafianie nie zapomnieli także o ks. katechecie Piotrze, który już wkrótce odchodzi do innej parafii – także został mu przekazany pamiątkowy obraz. Na plebanię udali się też zawodnicy klubu sportowego Mikołaj wraz ze swym trenerem Piotrem Kwitem, aby przekazać koszulkę sportową z numerem 29 – symbolizującym pełne, zakończone lata służby w parafii tylmanowskiej, służby także na rzecz sportu.

Życzymy ks. Markowi zdrowia i radości podczas zasłużonego odpoczynku. Niech Bóg mu błogosławi na kolejne lata życia pośród swoich parafian, a Maryja, której ks. Marek zawierzył, nieustannie strzeże.

Królowej swej ja wierność przysięgałem
I odtąd służyć tylko będę Jej.
Ją sobie też za Matkę swą obrałem
I całą ufność swą złożyłam w Niej.