Tradycyjna, najwyższa, najpiękniejsza – Konkurs Palm Wielkanocnych
,,Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!

 

Niedziela Palmowa, nazywana też Kwietną, obchodzona jest na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu przynosimy do kościoła palmy wielkanocne, które są symbolem triumfu Chrystusa, męczeństwa śmierci, a także odnawiającego się życia i radości. Pierwsze palmy powstawały już w IV wieku w Jerozolimie.

Tradycja tworzenia palm wielkanocnych jest wciąż żywa również w naszej parafii, gdzie podczas Niedzieli Kwietnej odbywa się Konkurs Palm Wielkanocnych. Tak było i w tym roku.

Palmy oceniano w 3 kategoriach:

I kategoria – największa palma
II kategoria – najpiękniejsza palma
III kategoria – tradycyjna palma

Gratujemy i dziękujemy za tak liczny udział, a przede wszystkim kultywowanie tradycji.

Organizatorami konkursu byli: Parafia Świętego Mikołaja Biskupa w Tylmanowej oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

Z Niedzielą Palmową związanych jest wiele zwyczajów, takich jak uderzanie się wzajemnie palmą po wyjściu z kościoła czy też wbijanie gałązek w każdy zagon pola. Są to zwyczaje, które powoli zanikają, ważnym jest więc, aby je przekazywać młodemu pokoleniu, które w przyszłości zapewni ciągłość tradycji.