Stacja Czterech Światów

Tym razem Ferio Expres zatrzymał się na stacji Czterech Światów.

Tylko czterech? Oj nie.

W różnych pomieszczeniach Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej czekały różnorodne zadania, które rozwiązywały dzieci. Dobre rozwiązanie to możliwość wejścia do następnej krainy, a tym samym następnej zagadki.

Każdy świat przepełniony był eksperymentami, sensorycznymi doświadczeniami, kolorami i dźwiękami.

Przy odrobinie kreatywności powstały również ciekawe instrumenty.