,,Spotkanie z owcą” zrealizowane przez Panie z KGW Ochotnica Górna

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej to działająca od ponad 100 lat grupa Pań, które dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszym pokoleniem. Przekazują cenne dziedzictwo i są świadkami spuścizny pozostawionej przez naszych przodków. Właśnie w tym roku Panie z KGW Ochotnica Górna realizowały zadanie pod nazwą ,,Spotkanie z owcą”.

W ramach tego zadania zorganizowano cykl aktywności, w które włączyły się dzieci, młodzież, dorośli, a także osoby z niepełnosprawnościami z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ochotnicy. Działania obejmowały warsztaty obróbki wełny owczej, warsztaty kulinarne, warsztaty tradycyjnej muzyki, śpiewu i gwary oraz Spotkanie z owcą.

Warsztaty obróbki wełny owczej ukazywały cykl przetworzenia wełny, różnorakie metody i wykorzystanie jej, od czyszczenia aż po wyrób końcowy, czyli codzienny ubiór górali. Uczestnicy z wielką uwagą i zaangażowaniem słuchali opowieści, a na koniec sami stworzyli wyklejaną z wełny owieczkę.

Warsztaty kulinarne upłynęły pod znakiem mieszania składników, formowania ciasta, pieczenia, a na koniec (najlepszego) próbowania! Zapach pyszności roznosił się po całym budynku i zwiastował specjały tradycyjnej pasterskiej kuchni.

Gwarno i wesoło było podczas warsztatów tradycyjnej muzyki, śpiewu i gwary, mających na celu upowszechnianie i podtrzymywanie zanikającego niematerialnego dziedzictwa z regionu górali ochotnickich. Zebrani mieli okazję posłuchać tradycyjnych śpiewów, a i sami zagłębili się w te melodie, próbując śpiewać nowo poznane oraz znajome im piosenki.

Jednym z ważniejszych wydarzeń tego zadania było Spotkanie z owcą, które odbyło się 28 maja. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wraz z uczestnikami warsztatów poprowadziły konkursy dla dzieci i młodzieży. Dzieci między innymi budowały most z desek, wyklejały owcę prawdziwą wełną, a bardziej aktywni konkurowali skacząc przez sznur i szukali elementów owieczki, rozsianych po całym terenie. Przybyli goście zmierzyli się również z quizem, który zawierał pytania związane z dawnym życiem na wsi. W zamian za udział w aktywnościach zdobywali nagrody.

Nasze gospodynie przygotowały również smakołyki – cały stół pyszności. A tuż obok pokaz tradycyjnego przędzenia, zaś troszkę dalej zgromadzeni mogli podziwiać, pogłaskać i dowiedzieć się więcej o prawdziwych owcach.

Wydarzenie to przyciągnęło rzesze lokalnej społeczności, całe rodziny, jak również mieszkańców z bliskich okolic.

Wydarzenia organizowane w ramach zadania nawiązywały do tradycji wsi, propagując pasterstwo i dziedzictwo kulturowe całego Łuku Karpat oraz wprowadziły w świat lokalnej kultury pasterskiej, czyli w to, co się z nią ściśle łączy: obróbka wełny, śpiew, rękodzieło oraz regionalna kuchnia.

Podczas trwania zaplanowanych aktywności Panie z Koła Gospodyń Wiejskich żywo świadczyły o dziedzictwie górali ochotnickich przez gwarę, którą posługują się na co dzień, umiejętności oraz piękny strój nawiązujący do regionu, w którym żyją.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 13000 zł, a w kwietniu grant uroczyście wręczył Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Zadanie pod nazwą ,,Spotkanie z owcą” zostało zrealizowane w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. ,,Mecenat Małopolski – I edycja”.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.