Spotkanie z konserwatorem zabytków w dworku Bajka w Tylmanowej
Spotkanie z konserwatorem zabytków w dworku Bajka w Tylmanowej

W czwartek, 17.12.2020 r., w Tylmanowej w dworku Bajka odbyło się spotkanie, którego celem było dokonanie ustaleń m. in. z konserwatorem zabytków i specjalistą od PPOŻ.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Dziuban Konserwator Zabytków, Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa i Kierownik WOK w Tylmanowej, Tadeusz Hebda Radny Rady Gminy Ochotnica Dolna, Andrzej Grywalski – reprezentujący RKS Promat zabezpieczenia przeciwpożarowe, Rafał Czyrnek – kosztorysant, Radomir Pałka Konserwator Dzieł Sztuki, Paweł Luberda – projektant, Ewa Braniecka – Błachut – projektantka wnętrz, Przemysław Kowalski – projektant zieleni i otoczenia, Anna Majorczyk – koordynator finansowy projektu, Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Małgorzata Piątek – Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami.

Podczas spotkania omówiono m. in. kwestie przeciwpożarowe, system zabezpieczenia stropu nad parterem, zlecono dodatkowe badania stratygraficzne, które zostaną załączone do postępowania przetargowego, podjęto ustalenia dotyczące drzwi i okien – oryginalne elementy pozostają w budynku. Ponadto podjęto decyzje co do rodzaju posadzki w budynku, grzejników, kontaktów i typu wentylacji. Ustalono także, że w jednym z pomieszczeń zostanie odtworzony oryginalny układ drzwi i okien, a w piwnicy będzie wykonane tynkowanie gliną.

Projekt „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Czerwonym Klasztorem.