Spotkanie seniorów z obu stron Gorców
Spotkanie seniorów z obu stron Gorców
12 sierpnia, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło się spotkanie dwóch klubów seniora – Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi” z Gminy Ochotnica Dolna  i Klubu Seniora z Gminy Kamienica. W spotkaniu wziął udział Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zebranych przez Wójta. Następnie głos zabrali Prezesi Klubów Seniora z Gminy Kamienica – pani Zofia Kuchnia oraz z Gminy Ochotnica Dolna – pan Mieczysław Trybulec.

Spotkanie miało na celu integrację obu grup senioralnych i lepsze poznanie się wzajemnie. Przebiegało w miłej atmosferze. Nie zabrakło wesołych rozmów i wspólnego śpiewu, a nawet tańców. Oba kluby wymieniły się doświadczeniami związanymi ze swoją działalnością.

Współpraca nadal będzie się rozwijać – seniorzy z Gminy Kamienica zaprosili naszych mieszkańców do siebie na pieczenie ziemniaka, które odbędzie się jesienią.