Spotkanie przy albumach
Spotkanie przy albumach
Przypominamy !! 11 marca w naszym WOK-u obyła się promocja VII tomu albumu „Krakowiacy, Lachy, Górale pt. Górale Ochotnicy”
„Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” to wydawnictwo ukazujące urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice. Składający się z dziesięciu tomów album jest efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą Małopolska Źródłem Tradycji, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią MCK „Sokół” w Nowym Sączu.
Link do strony poniżej: