Promocja albumu Gorce – przyroda kultura ludzie
Promocja albumu Gorce – przyroda kultura ludzie

W kolejną sobotę tj. 26 czerwca zapraszamy na promocję albumu „Gorce – przyroda kultura ludzie”.

Promocja publikacji odbędzie się w czytelni „pod chmurką” działającej przy budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19.00. Po spotkaniu album zostanie rozdystrybuowany wśród przybyłych osób.

„Gorce – przyroda kultura ludzie” to publikacja zawierająca unikatowe zdjęcia, prezentujące najpiękniejsze krajobrazy, kulturę oraz folklor Gorców. Autorami niezwykłych fotografii są Lucyna Kozub i Łukasz Lisiecki. Natomiast wstęp, mówiący m. in. o ekologii, napisał prof. nadz. Jan Bodziarczyk, który będzie gościem specjalnym wydarzenia.  

Album „Gorce – przyroda kultura ludzie” został wydany pod koniec ubiegłego roku przez Wiejski Ośródek Kultury w Tylmanowej dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie zostało przeznaczone na realizację zadanie pn. „Gorczańska kampania promocyjna”. W 2019 r. w ramach tego samego przedsięwzięcia został wydany kalendarz ścienny, którym odmierzaliśmy czas w 2020 r.

Po promocji publikacji odbędzie się pokaz filmów etno powstałych w ubiegłym roku w ramach zadań „My górale i nasza tożsamość” oraz „Gorczańskie smaki, góralskie nuty”.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć także wystawa etno.

Zapraszamy!

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.