Tylmanowskie wspomnienia – cz. II. Ludzie się zmieniają – góry nie!
Pamięć o przeszłości, tradycji, minionych pokoleniach jest szczególnie ważna, ponieważ buduje ducha narodu, pozwala mu przetrwać i kontynuować odziedziczoną po przodkach tradycję. Tak było w przypadku państwowości polskiej podczas zaborów i w czasie innych zawieruch dziejowych. Tak było również w przypadku Tylmanowej, gdzie tradycja, wiara, kultura, język gwarowy były pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie.

W 2018 roku ukazała się drukiem druga część wyjątkowego albumu pt. „Tylmanowskie wspomnienia”.

Jest to kontynuacja przepięknego albumu pt. „Tylmanowskie wspomnienia. Czas zatrzymany w kadrze. Dawne życie duchowe i materialne w Tylmanowej”, który ujrzał światło dziennie w 2017 roku i, który, przypomnijmy został zgłoszony do konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w ubiegłym roku.

W pierwszej części publikacji autorzy na ponad stu stronach zaprezentowali fotografię – głównie archiwalną, ale też i nowszą przedstawiającą bliższą i dalszą przeszłość wsi Tylmanowa.

Drugą część albumu, podobnie zresztą, jak pierwszą wydał Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej

Publikacja została zgłoszona w tym roku do konkursu o Nagrodę Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.

„Tylmanowskie wspomnienia cz. 2” jest to zbiór starych, unikatowych fotografii, tym bardziej cennych, że przekazanych z prywatnych zbiorów mieszkańców!

Album prezentuje  życie – to świąteczne i to powszednie – lokalnej społeczności, jej tradycję, kulturę i historię. Patrząc szerzej, odzwierciedla ówczesne życie materialne i duchowe całego regionu, w tym również sądeckiego, a także małopolskiego.

Pierwsze co dostrzegamy, biorąc album w ręce, to granatowa okładka z wzorzystą parzenicą. Kolor granatowy jest symboliczny – nawiązuje do niebieskich odcieni mszenia, które stosowano w dawnym budownictwie domów w Tylmanowej. Parzenica zaś to charakterystyczny i nieodzowny wzór tutejszego regionu i górali tylmanowskich.

Podtytuł 2 cz. albumu brzmi: „Ludzie się zmieniają – góry nie”. Autorzy chcieli zaznaczyć, że człowiek przemija, ale pewne ramy pozostają. Tymi ramami, w sensie dosłownym, fizycznym są góry, ale w przenośni, elementami stałymi, są historia, tradycja, kultura – one trwają, nie dobiegają końca, są nadbudowywane przez kolejne pokolenia mieszkańców Tylmanowej. Choć czasy się zmieniają, a w nich ludzie, to jednak pewne wartości pozostają niezmienne.

Album zbudowany jest z 14 rozdziałów prezentujących różne etapy i dziedziny życia. Każdy rozdział opatrzony jest kartą tytułową z nazwą rozdziału zapisaną masywnymi literami stylizowanymi na pismo klinowe oraz cytatem, który wprowadza w klimat danego rozdziału. Trzynaście rozdziałów to zbiór starych fotografii, biało – czarnych, oddających dawne życie tylmanowian. Natomiast rozdział 14 jest inny, odróżnia się od całości: zdjęcia są kolorowe i prezentują kapliczki zlokalizowane w Tylmanowej, w aktualnym stanie. Doskonale komponuje się on z całością relacji zdjęciowej, ponieważ kapliczki są charakterystycznym elementem wsi i naturalnie, wpisują się w jej krajobraz – co już autorzy zaznaczyli we wstępie.

Na uwagę zasługują również rozkładówki wewnątrz albumu, gdzie skontrastowano stare fotografie, dawne ujęcia, z aktualnymi widokami – wykonanymi w podobnych lokalizacjach. Pomysł ten spowodował, że zostały wyeksponowane w terenie, w konkretnych miejscach, elementy związane z upływem czasu. Stare zdjęcia, poprzez połączenie ich z nowymi, stały się dynamiczne, przeobraziły się w obrazy teraźniejsze.

Wspomnienia są wyrazem tożsamości, budują ducha danej społeczności. Zdjęcia zebrane w tym albumie będą niezwykłą pamiątką dla przyszłych pokoleń mieszkańców Tylmanowej. Fotografie, umieszczone na kolejnych stronach „Tylmanowskich wspomnień” nie ulegną już zniszczeniu ani zapomnieniu – są ocalone.

Album „Tylmanowskie wspomnienia cz. 2”, powstał w ramach programu „Patriotyzm Jutra” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski.

Album Liczy 128 stron. Wydawca: Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.