Kwiatki igłą wyszywane – tylmanowskie gorsety

 

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Kwiatki igłą wyszywane” dofinansowanego w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycja”.

W ramach zadania odbędą się kilkumiesięczne warsztaty z wyszywania i haftowania tylmanowskich gorsetów. Pod okiem Mistrza dwóch uczniów zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ręcznego wyszywania gorsetów.

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości tradycji i przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu, aby mogło kontynuować pozostawione przez przodków dziedzictwo. Uczniowie nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z wyszywania i haftowania gorsetów góralskich. To przyczyni się do ocalenia ginącego zawodu, a także do kultywowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania poczucia przynależności do regionu.

Warsztaty będą się odbywać w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej. Ich efektem będą wyszyte dwa tylmanowskie gorsety, które zostaną wystawione w WOK.

Kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.