My górale i nasza tożsamość

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej został beneficjentem programu EtnoPolska 2020. W związku z tym, już wkrótce, rozpocznie się realizacja zadania pn. „My górale i nasza góralska tożsamość”.

Projekt będzie polegał na organizacji szeregu zadań związanych z wykorzystaniem dorobku kulturowego Tylmanowej i Ochotnicy w celu integracji społecznej.

W ramach zdania odbędą się spotkania etno: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów mające na celu pobudzenie dyskusji o dawnych zwyczajach, obyczajach i obrzędach występujących kiedyś i dziś na terenie miejscowości. Na podstawie tak zebranych informacji odbędą się międzypokoleniowe warsztaty teatralne, w wyniku których powstaną scenki prezentujące dawne obrzędy i zwyczaje. Zostaną one nagrane, powstanie też dokumentacja zdjęciowa. Dodatkowo odbędzie się międzyszkolny konkurs etno (malarski i literacki) i zostaną opracowane etnokalendarześcienny i książkowy. Powstanie także strona internetowa zadania. Zwieńczeniem projektu będzie Jesienny Etno Festiwal, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty warsztatów – nagrania video, odbędzie się promocja strony i prezentacja kalendarzy.

Dodać należy, że w tym roku do programu wpłynęły aż 1264 wnioski! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono tylko 293 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dofinansowanie w wysokości 79 tys. zł.