Gorczańska kampania promocyjna

Gorczańska kampania promocyjna w Gminie Ochotnica Dolna

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dofinansowanie na przeprowadzenie „Gorczańskiej kampanii promocyjnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji zadania zostanie wydana publikacja w formie albumu oraz kalendarz ścienny ze zdjęciami prezentującymi najpiękniejsze krajobrazy, kulturę oraz folklor Gorców. Podjęte w projekcie działania są innowacyjne i przyczynią się do powstania oryginalnych i ekologicznych materiałów promocyjnych popularyzujących wyjątkowość i oryginalność Gorców. Publikacje, które powstaną będą innowacyjne także ze względu na zastosowanie do ich wydruku papieru pochodzącego z recyklingu.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.