Podziękowania Kierownika WOK w Tylmanowej
Z okazji przejścia na emeryturę i zakończenia pracy w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej pragnę serdecznie podziękować za współpracę wszystkim organizacjom działającym na terenie Gminy Ochotnica Dolna, z którymi było mi dane współpracować na przestrzeni lat tj. Związkowi Podhalan, Ochotniczej Straży Pożarnej, LKS Lubań Tylmanowa, RMK Tylmanowa, Przyjaciołom Doliny Dunajca, Klubowi Seniora „Wiecznie Młodzi”, Kołu Gospodyń Wiejskich.
Podziękowania składam obecnemu Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna oraz poprzednikom, pracownikom Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, Radzie Gminy Ochotnica Dolna oraz Radzie Sołectwa Tylmanowa.
Dziękuję szkołom z terenu Gminy oraz Akademii Przedszkolaka. Dziękuję wszystkim dyrektor i nauczycielom za owocną współpracę. Dziękuję dzieciom, młodzieży oraz rodzicom – za dobre słowa i uśmiechy.
Dziękuję parafii: księżom i siostrom zakonnym oraz akcji katolickiej za współpracę.
Dziękuję instruktorom, z którymi było mi dane współpracować m. in. Stanisławowi Urbaniakowi, Monice Ziemianek – Sztajer Mirosławie Zaziągło – Hubiak, Magdalenie Lippie, Kazimierze Jagiele, Anecie Wolańskiej, Annie Twardowskiej, Michałowi Buskowi.
Dziękuję koleżankom i kolegom z Wiejskiego Ośrodka Kultury z Ochotnicy Górnej: Zdzisławowi Błachutowi – byłemu kierownikowi, Anecie Wolańskiej – obecnej kierownik WOK oraz Lucynie Rusnak.
Dziękuję koleżankom z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej: Monice Jagiele – kierownik, Halinie Jagiele oraz Józefie Młynarczyk.
Dziękuję koleżankom z Gminnej Biblioteki Publicznej Monice Groń – kierownik oraz Czesławie Czajce i Alinie Młynarczyk.
Szczególne podziękowania kierują do głównej księgowej WOK Kazimierzy Jagieły – dziękuję za rzetelną pracę i cierpliwość.
Na koniec chciałem podziękować koleżankom i kolegom z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej, z którymi współpracowałem przez wiele lat: Małgorzacie Wąchale, Stanisławie Ligas i Monice Pasiut. Dziękuję Wam za wspólną pracę na rzecz tylmanowskiej społeczności oraz za to, że byliśmy zgranym zespołem.
Dziękuję wszystkim, z którymi było mi dane, na przestrzeni ponad dwudziestu lat pracy w WOK, spotkać się i realizować cele kulturalne.
Nowemu kierownikowi życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości i wytrwałości oraz owocnego kontynuowania rozwoju działalności kulturalnej w Tylmanowej.
Jan Ligas