Podziękowania dla Kierownika WOK w Tylmanowej za wieloletnią pracę
Podziękowania dla Kierownika WOK w Tylmanowej za wieloletnią pracę

Podziękowania dla Kierownika WOK w Tylmanowej za wieloletnią pracę

 

Hej górol, jo se górol,

Hej górol z Tylmanowej.

Wszystko zem już zrobił

Teroz mom spokojnom głowe.

Bartłomiej Ciesielka

 

W związku z przejściem na emeryturę Jana Ligasa Kierownika Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej, 22 grudnia Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk wraz z mieszkańcami Tylmanowej – przedstawicielami różnych organizacji i środowisk – podziękowali Kierownikowi za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Wydarzenie było niespodzianką przygotowaną dla pana Jana przez mieszkańców.

Podziękowania rozpoczęły się od występu zespołu regionalnego prowadzonego przez Anetę Wolańską. Potem została wyświetlona krótka prezentacja multimedialna pokazująca w przekroju działalność Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zawierała ona także zdjęcia archiwalne przedstawiające pana Jana. Prezentacja zakończyła się głośnym „Sto lat” odśpiewanym przez wszystkich zebranych wraz z góralską kapelą.  Nie zabrakło także pysznego tortu.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tadeusz Królczyk dziękując Kierownikowi za wszystkie lata rzetelnej pracy na rzecz rozwoju kultury i tradycji w Tylmanowej oraz za dobrą i owocną współpracę.

– Z okazji przejścia na emeryturę składamy Panu najserdeczniejsze podziękowania
za długoletnią pracę w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, za ogromne zaangażowanie i wkładane w każdą sprawę serce. Dziękujemy za współpracę z wszystkimi organizacjami, za okazywaną pomoc oraz za tworzenie życia kulturalnego i sportowego w Tylmanowej przez ostatnie 20 lat! Dziękujemy za przyjazną atmosferę, którą tworzyliście na co dzień w Wiejskim Ośrodku Kultury. To Pana zasługa, że stanowiliście zgrany zespół pracowników realizujący cele kulturalne
.

Podczas pożegnania nie zabrakło i łez i wzruszeń.

Na sali obecni byli mieszkańcy Tylmanowej, ale przybyli także wszyscy, którzy współpracowali przez ostatnie dwie dekady z panem Janem Ligasem tj. przedstawiciele organizacji – Związku Podhalan w Tylmanowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej, LKS Lubań Tylmanowa, RMK Tylmanowa, Przyjaciele Doliny Dunajca, Klub Seniora „Wiecznie Młodzi”; pracownicy kultury: Kazimiera Jagieła Główna Księgowa Wiejskich Ośrodków Kultury w Gminie Ochotnica Dolna, Monika Jagieła Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej, Halina Jagieła, Józefa Młynarczyk, Aneta Wolańska Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej, Lucyna Rusnak, Michał Busek, Małgorzata Wąchała, Monika Pasiut, Stanisława Ligas, Monika Groń Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej, Czesława Czajka, Alina Młynarczyk, Zdzisław Błachut; delegacje ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, Akademii Przedszkolaka w Tylmanowej.

Pan Jan od ww. organizacji, lokalnych środowisk, szkół i współpracowników ze wszystkich Ośrodków Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej otrzymał w prezencie rower elektryczny.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Gminy Ochotnica Dolna: Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Adam Górnicki Skarbnik Gminy Ochotnica Dolna, Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna, Małgorzata Piątek Kierownik zespołu ds. funduszy zewnętrznych, Lucyna Kozub Specjalista ds. turystyki.

Obecny był również Pan Andrzej Mikołajczyk – tylmanowianin, mieszkający od 30 lat w Stanach Zjednoczonych. Jednak sercem i duszą ciągle związany z Polską,  z Tylmanową i promujący naszą Gminę wśród polonii amerykańskiej.

Z końcem bieżącego roku na emeryturę odchodzi także pani Małgorzata Wąchała, która przez wiele lat pracowała w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej. Pracę w WOK kończy także Monika Pasiut.

Wójt podziękował wszystkim za współpracę, realizację celów kulturalnych i wkład w rozwój tradycji i budowania tożsamości lokalnej.