Piękno Małopolski – słowem opisane
Piękno Małopolski – słowem opisane

Pani Stanisława Noworolnik – tylmanowska poetka, miłośniczka kultury lokalnej – zajęła III miejsce w kategorii proza w Konkursie Literackim „Piękno Małopolski – słowem opisane”. Laureatka reprezentowała Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

Organizatorem Konkursu było Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Do Konkursu zgłoszono ponad 420 prac napisanych przez blisko 300 autorów.  – Cieszymy się, że idea opisania słowem piękna Małopolski spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych – informują Organizatorzy.

Jury konkursowe obradowało w składzie:
Wojciech Kudyba – poeta, prozaik, krytyk, historyk literatury – przewodniczący Jury,
Adam Ziemianin – poeta, pisarz, dziennikarz, autor tekstów piosenek,
Andrzej Zarych – filolog, dziennikarz, Dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
Janusz Michalik – poeta, animator kultury i teatru w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – sekretarz Jury

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz zestawy nagród i upominków, ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Organizatora Konkursu – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w wersji on-line na stronie internetowej MCK SOKÓŁ oraz w planowanym przez Organizatora Konkursu na przyszły rok almanachu.

W komentarzu do protokołu przewodniczący Jury – Wojciech Kudyba stwierdził: „Konkurs ma swoją specyfikę, stawia przed jego uczestnikami konkretne zadanie pisarskie. Uczy uważnego spojrzenia na to, co najbliższe, lokalne, co czasami najtrudniej poddać obserwacji. Cieszy wiec fakt, że spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem. Nagrodzone prace mają ogromną wartość nie tylko emocjonalną, ale także poznawczą. Po prostu wiele można się z nich nauczyć. Warto też na koniec podkreślić, że wszystkie wyróżnione osoby dysponują zadatkami literackiego talentu i pozostaje nam mieć nadzieję, że ów talent w przyszłości rozwiną i jeszcze o nich usłyszymy.”

Gratulujemy Pani Stanisławie sukcesu i życzymy, aby spod jej pióra wyszły kolejne piękne wiersze i proza o naszym regionie.

Źródło: mcksokol.pl