Pani Stanisława Noworolnik wyróżniona w konkursie literackim

Pani Stanisława Noworolnik zdobyła wyróżnienie w III Konkursie Literackim ,,Piękno Małopolski słowem opisane”. Finał konkursu odbył się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 284 utwory napisane wierszem lub prozą, językiem literackim lub gwarą, w trzech kategoriach wiekowych.

 

Prace oceniali: Wojciecha Kudyba, Barbara Paluchowa, Monika Kurzeja, Janusz Michalik i Andrzej Zarych.

 

Utwory napisane gwarą zaprezentowali sami autorzy prac. Występy artystyczne przedzielone były odczytywaniem protokołu Jury i wręczaniem pamiątkowych dyplomów, nagród i wyróżnień, a także wydanego przez organizatora konkursu – MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – almanachu z nagrodzonymi i wyróżnionymi utworami w 2. edycji konkursu, z ubiegłego roku, w którym to znajdują się utwory Stanisławy Noworolnik i Stanisławy Gołdyn.

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Stanisława Noworolnik

,,Śpiywka ło Ludwiku Młynarcyku”

Ej, bez łorawskie gory,

łorawskie doliny.

Ej, sed Młynarcyk Ludwik,

łod swoje rodziny.

Ej, pokochoł Łorawo,

muzyko i gronie.

Ej, wiedzioł, ze juz stale,

w Lipnicy łostonie.

Ej, choć na Kłotelnicy

u noc sie urodźył.

Ej, popod Babiom Gore

ze skrzypcami chodźył.