Pamięć o historii Powstania Styczniowego trwa dzięki młodym

Prawdziwa historia odchodzi wraz z upływem czasu i przemijaniem ludzi. Jednak dzięki projektom realizowanym przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, takim jak ,,Młodzi dla Niepodległej – pamiętamy” wspomnienie o przodkach jest wciąż żywe.

 

Zadanie dotyczyło obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Projekt miał na celu pozyskanie informacji o mieszkańcach Tylmanowej, w gminie Ochotnica Dolna i okolicznych wiosek biorących udział w Powstaniu Styczniowym w innych częściach kraju, jak i przybliży historię związaną z tymi mieszkańcami.

 

Poznając najważniejsze wątki Powstania Styczniowego młodzież ze Szkół Podstawowych z Tylmanowej i Ochotnicy odkrywała lokalną historię, uczestnicząc w spacerze tematycznym w Krakowie, spotkaniach z lokalną ludnością oraz przeprowadzając lekcje tematyczne, dzięki temu uczestnicy projektu mieli możliwość poznania bliżej historii oraz przodków związanych z Powstaniem.

 

Pod koniec października w Wiejskim Ośrodku Kultury zostały przeprowadzone lekcje tematyczne otwarte dla wszystkich mieszkańców. Młodzież zagościła również do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna, aby podzielić się zdobytą wiedzą.

 

Lekcje były zwieńczeniem całości projektu, które zostały zorganizowane dla uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy oraz wszystkich zainteresowanych historią regionu, Powstania Styczniowego i walki o wolną Polskę.

 

Realizacja tego projektu to walka o pamięć, przeciwdziałanie zapomnieniu, które dominuje wśród młodego pokolenia. To zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców, kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za pozostawioną przez przodków schedę i wolność.

Zadanie ,,Młodzi dla Niepodległej – pamiętamy” dofinansowano ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego ,,Powstanie Styczniowe 1863-1864”