Odbyły się pierwsze zajęcia z robotyki
Odbyły się pierwsze zajęcia z robotyki

W czerwcu odbyły się pierwsze warsztaty z robotyki realizowane w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030. Zajęcia zostały przeprowadzone w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe 6 – 8 lat oraz 9 – 12 lat.

Kolejne zajęcia odbędą się w lipcu. Warsztaty prowadzą instruktorzy z Akademii Robotyki ze Starego Sącza.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjne z robotyki” realizuje Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.