Odbyła się promocja albumu „Gorce – przyroda kultura ludzie”
Odbyła się promocja albumu „Gorce – przyroda kultura ludzie”

26 czerwca w Tylmanowej odbyła się promocja albumu „Gorce – przyroda kultura ludzie”, zawierającego unikatowe zdjęcia autorstwa Lucyny Kozub, Łukasza Lisieckiego i Michała Piętaka.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania zebranych gości przez Jana Ligasa Kierownika Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej.  Kierownik WOK opowiedział o projekcie i dofinansowaniu, dzięki któremu album został wydany. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w napisanie projektu i realizację zadania.

Następnie głos zabrał prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Bodziarczyk pochodzący z Tylmanowej, który jest leśnikiem – naukowcem, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wydziału Leśnego – Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrona Przyrody. Zajmuje się ekologią roślin, strukturą i dynamiką zbiorowisk leśnych oraz ochroną przyrody. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, członkiem Rady Naukowej: Pienińskiego, Ojcowskiego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Rzeszowie.

Profesor Jan Bodziarczyk jest autorem wstępu do albumu mówiącego m. in. o ekologii. Podczas wystąpienia Pan Jan przybliżył słuchaczom informacje z zakresu przyrody chronionej na terenie Tylmanowej i Ochotnicy. Wspomniał o unikatowych gatunkach roślin występujących na naszym terenie. Podkreślił wagę natury w naszym codziennym życiu.

Następnie zgromadzeni wysłuchali pięknych wierszy tylmanowskich poetów odczytanych przez samych autorów – Stanisławę Nowrolnik i Józefa Chrobaka.

Na koniec głos zabrał Tomasz Kowalik – dziennikarz z Warszawy, ale od kilkudziesięciu lat odwiedzający Tylmanową. Powiedział słów kilka o albumie, niezwykłych zdjęciach zatrzymujących kadry kultury, przyrody, życia tutejszych mieszkańców.

Uczestnicy spotkania promocyjnego otrzymali bezpłatne egzemplarze albumów.

Z kolei druga część spotkania skoncentrowana była na pokazie filmów etno „My górale i nasza tożsamość” oraz „Gorczańskie smaki, góralskie nuty”.

Organizatorzy z czytelni „pod chmurką” zaprosili zebranych do budynku WOK, gdzie goście mogli poczuć się jak w kinie. Prezentacji poszczególnych odcinków filmowych dokonywał Michał Busek – reżyser filmów etno. Nie zabrakło także pysznego poczęstunku z fontanną czekoladową w roli głównej.

Wydarzeniom towarzyszyła wystawa etno składająca się z ponad 50 zdjęć dotyczących kultury materialnej i duchowej Ochotnicy i Tylmanowej oraz ekspozycja starych sprzętów.