Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci
Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci

Historia Gminy Ochotnica Dolna jest niezwykle bogata w różnorakie wydarzenia, także i te najbardziej tragiczne. W Ochotnicy i Tylmanowej znajduje się wiele miejsc, które pamiętają czasy I lub II wojny światowej i są związane z zawieruchą wojenną i różnymi kolejami losu.

Miejsca te zostały zebrane i szczegółowo opisane w publikacji opracowanej przez dr Dawida Golika i Wojciecha Muleta pt. „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci”. Wydawnictwo składa się z czterech rozdziałów: z dziejów Ochotnicy i Tylmanowej, bohaterstwo i ofiara, miejsca szczególne, ludzie z historią. Dodatkowo publikacja została wzbogacona mapą Gminy Ochotnica Dolna, na której zaznaczono miejsca pamięci. Mapę opracował Krzysztof Buczek.

Przedmowę do książki napisał Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dola, w której zaprasza wszystkich w podróż w głąb duszy Ochotnicy i Tylmanowej – naszych Małych Ojczyzn o wielkiej historii. Recenzentem publikacji jest dr Michał Wenklar.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020” na zadanie „Pamięci walczących”. To właśnie wydanie jest hołdem w stronę tych, którzy polegli w walkach o wolność i jednocześnie formą pamięci o nich.

Publikację będzie można otrzymać podczas wydarzenia promocyjnego, którego termin podamy.

Dofinansowano z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.