Młodzi dla Niepodległej – pamiętamy!
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą ,,𝐌ł𝐨𝐝𝐳𝐢 𝐝𝐥𝐚 𝐍𝐢𝐞𝐩𝐨𝐝𝐥𝐞𝐠ł𝐞𝐣 – 𝐩𝐚𝐦𝐢𝐞̨𝐭𝐚𝐦𝐲” ze środków Biura ,,𝐍𝐢𝐞𝐩𝐨𝐝𝐥𝐞𝐠ł𝐚” w ramach Programu Dotacyjnego ,,𝐏𝐨𝐰𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐒𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐢𝐨𝐰𝐞 𝟏𝟖𝟔𝟑-𝟏𝟖𝟔𝟒”.
Do Programu złożono 586 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 𝟭𝟯𝟬 wnioskodawców, w tym MY – Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.
Nasze zadanie dotyczy obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i ma na celu przybliżenie dzieciom oraz młodzieży wątku historycznego związanego z mieszkańcami Tylmanowej i okolicznych wiosek, którzy brali udział w Powstaniu Styczniowym.
W ramach projektu planuje się:
▪️Spacer tematyczny szlakiem Powstania Styczniowego w Krakowie
▪️ Spotkania i rozmowy z lokalną ludnością
▪️ Przeprowadzenie przez uczestników projektu lekcji tematycznej, w oparciu o zebrane materiały, popularyzującej historię Powstania Styczniowego na ziemiach Gminy Ochotnica Dolna
Umocni to świadomość narodową młodych, wskazując na nadrzędne wartości: Bóg, honor, Ojczyzna, a także pozwoli im odkryć żywy przykład oddania życia w walce o wolność.
Wysokość otrzymanego dofinansowania to 10 000 zł.
Dofinansowano ze środków Biura ,,Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego ,,Powstanie Styczniowe 1863-1864″.