I Gminny Konkurs Recytatorski i Wokalny „Nie zabocyć…”
I Gminny Konkurs Recytatorski i Wokalny „Nie zabocyć…”

15 czerwca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbył się po raz pierwszy Gminny Konkurs Recytatorski i Wokalny „Nie zabocyć…” organizowany przez Komisję  Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Konkursie udział wzięło 25 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna.

W komisji konkursowej zasiadali: Maria Chlipała – Gołdyn Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna, Halina Ziemianek Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Barbara Udziela Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna, Robert Królczyk Radny Rady Gminy Ochotnica Dolna, Monika Jagieła Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, Jan Ligas Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej, Monika Groń Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej, Leszek Chrobak Prezes Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej, Stanisława Noworolnik – przedstawicielka Związku Podhalan w Tylmanowej, miłośniczka regionu i lokalna poetka.

Celem konkursu jest m. in. pielęgnowanie i popularyzowanie gwary miejscowej, ocalenie od zapomnienia mowy i śpiewu naszych dziadów, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej, przybliżenie dzieciom twórczości regionalnej, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji i śpiewu, dbałość o piękną i wyraźną wymowę, dbałość o kulturę słowa.

Wyniki Konkursu:

Recytacja

Grupa do 6 lat

I miejsce – Rusnarczyk Karolina – SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie – Polak Urszula – Przedszkole „Mali Odkrywcy”

Grupa – kl. I – IV

I miejsce – Gołdyn Kacper – SP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie – Ewa Chrobak – SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

Grupa – kl. V – VIII

I miejsce – Urbaniak Anna – SP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie – Gabryś Monika – SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

Przyśpiewki

Grupa do 6 lat

I miejsce – Konopka Marcelina – SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie – Natalia Jurkowska – Przedszkole „Cypisek”

Grupa kl. I – IV

I miejsce – Chlipała Helena – NSP im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie – Joniak Wiktoria  – SP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

Grupa kl. V – VIII

I miejsce – Rusnarczyk Joanna – SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie – Czajka Paulina – SP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!