Gorce – przyroda, kultura, ludzie
Gorce – przyroda, kultura, ludzie

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej realizuje „Gorczańską kampanię promocyjną” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji zadania w 2019 r. został wydany kalendarz ścienny, który towarzyszył nam przez cały 2020 r. przypominające każdego dnia i miesiąca o regionie, jego niezwykłym ukształtowaniu terenu i kulturze.

Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się z kolei prace nad albumem „Gorce przyroda kultura ludzie”. Jest to publikacja zawierająca zdjęcia prezentujące najpiękniejsze krajobrazy, kulturę oraz folklor Gorców. Autorami unikatowych fotografii są Lucyna Kozub i Łukasz Lisiecki. Natomiast wstęp mówiący m. in. o ekologii napisał prof. nadz. Jan Bodziarczyk.

Gmina Ochotnica Dolna cechuje się bogatą kulturą materialną i duchową, tradycyjną kuchnią, wyróżniającym strojem regionalnym i gwarą. Dlatego album, który właśnie został wydany jest ciekawą formą promocji zasobów przyrodniczych regionu.

Celem kampanii promocyjnej prowadzonej przez WOK w Tylmanowej jest ukazanie unikatowej przyrody Gorców, wyeksponowanie tutejszej kultury i piękna regionu oraz skoncentrowanie się na niepowtarzalnej naturze i tradycji, o które warto dbać i je chronić. Idę kampanii jest również dotarcie do świadomości mieszkańców Gorców, aby docenili niezwykłość swojej kultury i piękno krajobrazu w miejscu swojego zamieszkania.

Podjęte w projekcie działania są innowacyjne i przyczyniają się do powstania oryginalnych i ekologicznych materiałów promocyjnych popularyzujących wyjątkowość i oryginalność Gorców.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.