90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej
90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej

W sobotę (30 października) Ochotnicza Straż Pożarna w Tylmanowej świętowała swój jubileusz – 90 lat istnienia.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy św. w tylmanowskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego, sprawowanej w intencji wszystkich strażaków. Mszy się przewodniczył ks. prałat Marek Mroczek oraz ks. Janusz Paciorek proboszcz tylmanowskiej parafii. Po mszy św., zakończonej uroczystym „Sto lat”, odśpiewanym przez chór „Misericordia”, strażacy udali się pod budynek remizy OSP w Tylmanowej. Tutaj na placu odbył się meldunek złożony Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu młodszemu brygadierowi Piotrowi Domaleckiemu.

Dalsza część uroczystości odbywała się już w remizie tylmanowskiej OSP. Prezes Stanisław Noworolnik przywitał wszystkich zebranych i przedstawił historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej – od jej założenia w 1931 roku.

Z okazji 90 – lecia OSP Tylmanowa, w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej, strażacy otrzymali odznaczenia.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie odznaczyło: Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa druha Piotra Ciesielkę, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa druha Pawła Zboźnia, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa druhów Bogusława Podgórskiego i Pawła Zabrzeskiego.  

Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nowym Targu odznaczyło Odznaką Wzorowy Strażak druhów: Bartłomieja Ciesielkę, Jakuba Walczaka, Krzysztofa Zabrzeskiego.

Prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Targu Medalem Honorowym Za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Nowotarskiej odznaczyło druhów Józefa Noworolnika i Jana Kozielca.

Decyzją Kapituły Orderu Świętego Floriana Cracovia Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczony został ks. Prałat Marek Mroczek – wieloletni proboszcz parafii w Tylmanowej. Zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczony został druh Stanisław Ciesielka.

Po wręczeniu odznaczeń przez Tadeusza Firka Wiceprezesa Zarządu Powiatowego w Nowym Targu, głos zabrali zaproszeni goście: Anna Paluch Poseł na Sejm, Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz Tadeusz Hebda Prezes Związku Podhalan w Tylmanowej.

W uroczystości uczestniczyli także Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna i Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa.

Wójt z okazji jubileuszu przekazał strażakom kamerę termowizyjną oraz rzeźbę św. Floriana – patrona strażaków – wykonaną przez lokalnego twórcę ludowego z Ochotnicy Pana Stanisława Gardonia.

Wszyscy zaproszeni składali druhom OSP Tylmanowa gratulacje, dziękowali za ich wkład w tworzenie jednostki oraz życzyli zdrowia i bezpiecznej służby wśród lokalnej społeczności.