77. rocznica pacyfikacji niemieckiej w os. Rzeka
77. rocznica pacyfikacji niemieckiej w os. Rzeka

Pamiętamy!