Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w WOK w Tylmanowej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w WOK w Tylmanowej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Nazwa i adres pracodawcy: Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe
• ogólne rozeznanie w zakresie różnorodności regionalnej i zasobów dziedzictwa kulturowego Małopolski
• doświadczenie w działalności z zakresu kultury ludowej, regionalizmu
• dyspozycyjność związana z pracą w systemie weekendowym oraz pracą w terenie, poza siedzibą pracodawcy
• umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne
• umiejętność zarządzania własnym czasem pracy poprzez planowanie i organizowanie pracy biurowej
• samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracy
• gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistego rozwoju na zajmowanym stanowisku
• kompetencje związane z obsługą kancelaryjną
• obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office.
Wymagania dodatkowe:
• prawo jazdy kat. B
Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 pomoc w przygotowaniu i realizacji wydarzeń z zakresu kultury ludowej odbywających się w siedzibie WOK oraz na terenie Gminy Ochotnica, na dalszym etapie praca samodzielna
 opracowywanie programów działań edukacyjnych z zakresu kultury ludowej oraz pomoc w ich przygotowaniu i realizacji w siedzibie WOK oraz na terenie Gminy Ochotnica
 działania animacyjne w środowisku amatorskiego ruchu regionalnego, na dalszym etapie praca samodzielna
 współdziałanie z instytucjami i ośrodkami w terenie
 dokonywanie zakupów materiałów i usług koniecznych do realizacji zadań, zgodnie z zasadą celowości wydatkowania środków publicznych i przepisami prawa zamówień publicznych.
 opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdania z realizacji zadań
 poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania podczas realizacji przedsięwzięć
 inne czynności zlecone przez przełożonych
Wskazanie wymaganych dokumentów:
 CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie.
Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w terminie do 31.01.2022 r. do godz. 15.00 na adres Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej os. Kozielce 297, 34 – 451 Tylmanowa lub na adres e-mail: woktylmanowa@gmail.com do godz. 15.00.
INNE:
Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, po 3 miesięcznym okresie próbnym, pół etatu
Rozpoczęcie zatrudnienia:07.02.2022 r.
Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po 31.01.2022 r.
Tylmanowa, dnia 17.01.2022 r.
Aneta Wolańska
Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej