Dla Wiktorka
Dla Wiktorka
W minioną niedzielę (28 listopada) odbyło się wydarzenie, podczas którego zbierano wolne datki dla Wiktorka Piszczka – mieszkańca naszej miejscowości.
Na scenie wystąpili uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjra. Henryka Sucharskiego w Tylmanowej. Zebranej widowni zaprezentowali „Królewnę Śnieżkę”.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji wydarzenia oraz za przekazane datki, bo „nie jest bogatym ten kto posiada, lecz ten kto daje” – Jan Paweł II.